Tervist säästva töökeskkonna loomine

Pakume järgnevaid teenuseid ja konsultatsioone, mille hulgast võite valida just Teie ettevõttele olulise ja vajaliku:

• Töökeskkonna hetkeolukorra kaardistamine;
• Ettevõtte soovide ja vajaduste väljaselgitamine, arvestades ettevõtte spetsiifikat ja kehtivat seadusandlust;
• Abi riskianalüüsi koostamisel;
• Tegevuskavad sisekontrolli teostamiseks, riskide vältimiseks ja vähendamsieks;
• Ohtude kaardistamine;
• Töökeskkonnaalaste küsitluste läbi viimine ja analüüs;
• Tööohutusjuhendite koostamine ja töötajatele tutvustamine, registri pidamine;
• Töötajate tervisekontrolli suunamine ja abi sobiva töötervishoiuarsti leidmisel;
• Esmaabi korraldus ettevõttes