Personalijuhtimine

Ettevõtte edukus sõltub sellest, millised on seal töötavad inimesed. Personalijuhtimise eesmärgiks on kaasa aidata ettevõtte eesmärkide saavutamisele.

Pakume järgnevaid teenuseid:

• Personali planeerimine;
• Töökohtade, töösoorituse ja personali hindamine;
• Töö analüüs;
• Hüvitamine;
• Sisekorraeeskirjad;
• Personali valik ja värbamine;
• Töölepingud;
• Ametijuhendid;
• Personaliarvestus;
• Koolitus ja arendamine;
• Firmaüritused